Tentang JaF

Jabatan Fizik (JaF) bernaung di bawah Fakulti Sains dan Matematik (FSMt) bersama Jabatan Kimia, Matematik dan Biologi. Fakulti ini mula beroperasi di bangunannya sendiri di Kampus Sultan Azlan Shah (KSAS), Proton City pada Mac 2012 setelah beroperasi lebih sedekad di Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS), Tg Malim. Keunikan JaF ialah integrasi kepakaran bidang fizik dan pendidikan fizik di bawah satu bumbung. Pelajar yang berminat boleh samada melanjutkan pelajaran dalam bidang fizik mahupun pendidikan fizik.

Antara kepakaran bidang fizik ditawarkan ialah

1) manipulasi optik
2) instrumentasi ultrasonik
3) bahan berasaskan karbon
4) elektronik organik
5) bahan berasaskan kayu
6) nanoteknologi
7) superkonduktor
8) radioastronom
9) fizik teori
10) fizik polimer

Jabatan Fizik menawarkan program:

Sarjana Muda Pendidikan (Fizik)

Sarjana Pendidikan (Fizik)
Sarjana Sains (Fizik)
Sarjana Sains (Instrumentasi)
Sarjana Sains (Pengujian Tanpa Musnah)
Sarjana Sains (Bahan Termaju)
Sarjana Sains (Tenaga Boleh Diperbaharui

Doktor Falsafah (Pendidikan Fizik)
Doktor Falsafah (Fizik)
Doktor Falsafah (Fizik Bahan)


Ketua-ketua Jabatan Fizik
2002 ~ 2005 En. Ahmad Kamal Ariffin
2005 ~ 2008 PM Dr. Syed Abdul Malik Syed Mohamad
2008 ~ 2008 PM Dr Nurulhuda Abdul Rahman
2008 ~2010 Dr. Razak Abdul Samad Yahya
2010 ~ 2012 Dr. Rosazley Ramly
2012 ~2012 Dr. Razak Abdul Samad Yahya
2012 ~2013 Prof. Madya Dr. Shahrul Kadri Ayop
2013~2015 Prof. Madya Dr. Suriani Abu Bakar
2015~20xx  Dr. Izan Roshawaty Mustapa

No comments:

Post a Comment