E-Borang

Borang berkaitan pengurusan fasiliti JaF --> KLIK SINI

JF/I-01 Penggunaan Instrument - Raman Microspectrometer
JF/MB-01 Penggunaan Makmal Luar Waktu Pejabat
JF/MB-02 Peminjaman Peralatan Makmal
JF/MB-03 Membawa Keluar Peralatan Makmal
JF/MB-04 Pemindahan Lokasi Peralatan
JF/MB-05 Permohonan Kerja-Kerja Teknikal Bengkel
JF/MB-06 Rekod Pembersihan Makal
JF/P-01 Tempahan Bilik (Bilik Mesyuarat, Bilik Seminar)

Borang Berkaitan Fail P&P --> KLIK SINI
 1. Senarai Semak Fail PnP
 2. Template Rancangan Instruksional (RI)
 3. Jadual Arahan dan Penerimaan Tugasan Projek
 4. Log Pengehsan Penerimaan Tugasan
 5. Rekod Kedatangan
 6. Peringatan Ketidakhadiran Kali Pertama
 7. Peringatan Ketidakhadiran Kali Kedua
 8. Laporan Pemantaun Minggu 8 n 9
 9. Nota Perundingan Pelajar
 10. Borang Rekod Ganti Kuliah
 11. Cover Fail

Pengurusan Peperiksaan Akhir --> KLIK SINI
 1. Senarai Semak Fail Peperiksaan
 2. Borang Keperluan Peperiksaan
 3. Borang Pengesahan Jawatankuasa Penaksir Soalan Fakulti
 4. Borang Penyerahan Soalan

Borang Berkaitan Projek Penyelidikan Tahun Akhir --> KLIK SINI
 1. Pengesahan Pembetulan Kajian/Modul
 2. Penilaian Laporan Penulisan Ilmiah
 3. Penilaian Pembentangan Hasil Kajian
 4. Penilaian Pembentangan Modul

*sila laporkan pautan yang putus

No comments:

Post a Comment